Zorgprogramma's | Cardiovasculair risicomanagement


In De Linden hebben de praktijkondersteuners al jaren spreekuren voor patiënten met hoge bloeddruk.

In het najaar van 2010 zijn we gestart met een zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (DBC-CVRM) voor controle van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of patiënten die al een hart- of vaatziekte doorgemaakt hebben.

Een DBC, ook wel zorgstraat genoemd, is de volledige zorg die een patiënt met een verhoogd risico op of reeds gekregen hart- en vaatziekten nodig heeft, volgens de nieuwste richtlijnen. In een DBC is ook de zorg van andere zorgverleners omschreven, bv. bloedcontrole, de zorg van een diëtiste, overleg met een specialist.

U was misschien al gewend om voor de controle van uw bloeddruk of cholesterolgehalte naar het spreekuur te komen. Met uw zorgverzekeraar is afgesproken om nog betere zorg te gaan leveren ter voorkoming van hart- en vaatziekten.

Deelname aan de zorgstraat betekent dat voor iedere patiënt een 'individueel zorgplan' gemaakt zal worden. Zorg op maat door de huisarts en de parktijkondersteuner, in overleg met u. Er zal aandacht besteed worden aan zelf-management: hoe kunt u zelf als patiënt op een goede manier omgaan met uw risico of ziekte (bv. afvallen, stoppen met roken, bewegen en leefstijl veranderen)? De praktijkondersteuner kan u daarbij adviseren en begeleiden.

Deelname aan de zorgstraat betekent ook dat er bij u naast controle in de huisartsenpraktijk, periodiek een bloed- en urineonderzoek wordt verricht. Het bloedonderzoek bestaat o.a. uit het meten van de cholesterol- en bloedsuikerwaarde en de nierfunctie.

Binnen dit zorgprogramma hebben we duidelijke samenwerkingsafspraken met diëtistes, laboratoria en specialisten. De specialisten zijn makkelijk bereikbaar voor overleg. Er zijn afspraken gemaakt, in welke situaties een huisarts met de specialist hoort te overleggen of te verwijzen. De specialisten zullen ook enkele keren per jaar met de huisartsenpraktijk de medisch moeilijke patiënten bespreken en zullen nascholingen geven.

Door deze zorgvuldige en gestructureerde aanpak kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder controle blijven en eventueel tijdig behandeld worden.


Nieuws en mededelingen
Afwezigheid huisartsen
Afwezigheid huisartsen
Geplaatst: 12 april 2021
Wilt u weten wanneer uw huisarts afwezig is vanwege vakantie? Lees dan verder.

Lees meer
Stop receptenlijn
Stop receptenlijn
Geplaatst: 9 april 2021
De receptenlijn wordt gebruikt voor het aanvragen van herhaalmedicatie. Vanaf 1 augustus 2021 is dit niet meer mogelijk en bieden wij veiligere alternatieven. Wilt u weten welke? Lees dan dit bericht.

Lees meer
Oproepschema coronavaccinatie
Oproepschema coronavaccinatie
Geplaatst: 25 maart 2021
Wij worden dagelijks gebeld met vragen over de coronavaccinaties. We begrijpen dat veel mensen zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden en dat er onduidelijkheid kan ontstaan doordat de berichtgeving in de media nogal eens wisselt. Wij geven daarom graag wat meer informatie via dit bericht.

Lees meer