Keuringen | Medische verklaringen


Een huisarts mag geen verklaring afgeven voor zijn of haar eigen patiënten. Als een instantie (reisbureau, school, werkgever, etc.) een verklaring wenst, moet deze instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen.

Volgens de "Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de KNMG (De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen etc. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de door alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijke arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal de criteria niet die moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.

Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.
Nieuws en mededelingen
Digitale leefstijltoer dokter Tamara
Digitale leefstijltoer dokter Tamara
Geplaatst: 31 mei 2020
Dokter Tamara is een inspirerende huisarts die de missie heeft om Nederland gezonder te maken! Nu het corona virus om zich heen slaat willen veel mensen weten wat ze naast goede hygiƫnemaatregelen zelf kunnen doen om hun weerstand te vergroten. Tamara organiseert een digitale leefstijltoer waarbij ze samen met een aantal vooraanstaande specialisten interessante webinars - ofwel online lezingen - geeft over onze weerstand en het immuunsysteem. 3 juni alles over het vrouwenhart samen met cardiologe dr. Janneke Wittekoek!

Lees meer
Opstarten reguliere zorg en huisregels praktijk Rijnlaan
Geplaatst: 31 mei 2020
Hieronder enkele belangrijke zaken rondom de huisartsenzorg in onze praktijk tijdens de corona pandemie:

Lees meer
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups
Geplaatst: 18 mei 2020
De eikenprocessierups is een rups die vooral in de maanden mei, juni en juli in sommige eikenbomen voorkomt. Contact met de brandharen kan klachten veroorzaken.

Lees meer